ناودانی آهنی

ناودانی آهنی ( Channel )

ناودانی آهنی پرسی , فابریک گرم , فابریک سرد

ناودانی فولادی اروپایی , وزن اروپایی , ساختمانی , سنگین , نرمال


طول :

  • زیر ۶ متر
  • ۶ متر
  • ۱۲ متر

سایز :

  • ۴ الی ۶۵ میلیمتر
ناودانی آهنی0
ناودانی آهنی1
ناودانی آهنی2
ناودانی آهنی3
ناودانی آهنی4
ناودانی آهنی5
ناودانی آهنی_thumb_0
ناودانی آهنی_thumb_1
ناودانی آهنی_thumb_2
ناودانی آهنی_thumb_3
ناودانی آهنی_thumb_4
ناودانی آهنی_thumb_5