پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی در ابعاد و ضخامت مختلف


ضخامت :

  • ۵ – ۶ – ۸ – ۱۰ – ۱۲ – ۱۵ میلیمتر

طول :

  • ۶ متری
  • ۱۲ متری

سایز :

  • ۶۰*۶۰ الی ۴۰۰* ۴۰۰
پروفیل صنعتی0
پروفیل صنعتی1
پروفیل صنعتی2
پروفیل صنعتی3
پروفیل صنعتی4
پروفیل صنعتی_thumb_0
پروفیل صنعتی_thumb_1
پروفیل صنعتی_thumb_2
پروفیل صنعتی_thumb_3
پروفیل صنعتی_thumb_4