پنج راهی پمپ برنجی سامین

پنج راهی برنجی سامین ( پنج راهی پمپ )

پنج راهی برنجی سامین قابل استفاده برای نصب منبع بر روی پمپ

فشار کاری :

  • ۱۰ اتمسفر

آب دهی اسمی :

  • ۲۵ میلیمتر

ارتفاع :

  • ۸۰ میلیمتر
پنج راهی پمپ برنجی سامین 0
پنج راهی پمپ برنجی سامین 1
پنج راهی پمپ برنجی سامین _thumb_0
پنج راهی پمپ برنجی سامین _thumb_1

کالاهای مشابه