لیست قیمت لوله کاروگیت


نکات مهم در زمان خرید لوله کاروگیت:

خریداران در هنگام خرید لوله های پلی اتیلن دوجداره که به لوله های کاروگیت نیز معروف هستند جهت استفاده در صنعت آب و فاضلاب باید به موارد زیر توجه داشته باشند:

  1. کیفیت و دوام: اطمینان از کیفیت و دوام لوله ها بسیار مهم است. لوله ها باید بتوانند فشار بالا، دمای شدید و عوامل محیطی مانند اشعه ماوراء بنفش و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی را تحمل کنند.
  2. ابعاد: لوله ها باید دارای ابعاد و مشخصات مورد نیاز برای کاربرد مورد نظر باشند. قطر داخلی و خارجی، ضخامت دیواره و طول لوله ها باید به دقت بررسی شود.
  3. صدور گواهینامه: لوله ها باید توسط نهادهای نظارتی مربوطه تایید شده باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با استانداردهای لازم برای ایمنی و عملکرد مطابقت دارند.
  4. سازنده: خریداران باید شهرت سازنده و تجربه آنها در تولید لوله های کاروگیت با کیفیت را در نظر بگیرند.

قیمت خرید: هزینه لوله ها را باید با توجه به کیفیت و دوام لوله ها در نظر گرفت.

از نظر استانداردهای تولید، لوله های کاروگیت معمولاً مطابق با استانداردهای بین المللی زیر تولید می شوند:

  1. ISO 4427: لوله های پلی اتیلن برای تامین آب.
  2. EN 12201: لوله های پلی اتیلن برای تامین آب.
  3. ISO 4437: لوله های پلی اتیلن برای تامین گاز.
  4. ASTM D3350: لوله ها و اتصالات پلاستیکی پلی اتیلن.
  5. DIN 8074: لوله های پلی اتیلن برای تامین آب.

این استانداردها جنبه های مختلف تولید لوله مانند مشخصات مواد، ابعاد، روش های آزمایش و اقدامات کنترل کیفیت را پوشش می دهد. خریداران باید اطمینان حاصل کنند که لوله های Carrogate که خریداری می کنند استانداردهای مربوطه را برای اطمینان از ایمنی و عملکرد آنها رعایت می کنند.