رسوب زدای الکترونیکی پاکاب کنترل

رسوب زدای الکترونیکی پاکاب کنترل ( سختی گیر )

انواع مدل ها : 

 • مدل PAC-01
  سایز لوله : /14 1 اینچ
 • مدل PAC-11
  سایز لوله : 1/2 1 اینچ
 • مدل PAC-12
  سایز لوله : 3/4 اینچ
 • مدل PAC-21
  سایز لوله : 2 اینچ
 • مدل PAC-32
  سایز لوله : 3 اینچ
 • مدل PAC-41
  سایز لوله : 4 اینچ
 • مدل PAC-61
  سایز لوله : 6 اینچ
 • مدل PAC-82
  سایز لوله : 8 اینچ
 • مدلPAC-101
  سایز لوله : 10 اینچ
رسوب زدای الکترونیکی پاکاب کنترل0
رسوب زدای الکترونیکی پاکاب کنترل1
رسوب زدای الکترونیکی پاکاب کنترل2
رسوب زدای الکترونیکی پاکاب کنترل_thumb_0
رسوب زدای الکترونیکی پاکاب کنترل_thumb_1
رسوب زدای الکترونیکی پاکاب کنترل_thumb_2