سختی گیر الکترونیکی فلنج دار فرا الکتریک

سختی گیر الکترونیکی فلنج دار فرا الکتریک ( رسوب گیر )

انواع مدل ها : 

 • مدل EDS150I اینچ 11/2
  توان : 10 وات
  مجهز به کلید On/Off و فیوز یدکی
  وزن : 5.5 کیلوگرم
 • مدل EDS200I اینچ 2
  توان : 12 وات
  وزن : 7 کیلوگرم
  مجهز به کلید On/Off و فیوز یدکی
 • مدل EDS300I اینچ 3
  توان : 15 وات
  ولتاژ : 20±200 ولت
  مجهز به کلید On/Off و فیوز یدکی
 • مدل EDS400I اینچ 4
  توان : 20 وات
  ولتاژ : 20±200 ولت
  وزن : 12.5 کیلوگرم
 • مدل EDS500I اینچ 5
  توان : 22 وات
  مجهز به کلید On/Off و فیوز یدکی
  وزن : 19 کیلوگرم
 • مدل EDS600I اینچ 6
  توان : 25 وات
  وزن : 23 کیلوگرم
  مجهز به کلید On/Off و فیوز یدکی
 • مدل EDS800I اینچ 8
  توان : 30 وات
  وزن : 36 کیلوگرم
  مجهز به کلید On/Off و فیوز یدکی
 • مدل EDS1000I اینچ 10
  توان : 40 وات
  وزن : 46 کیلوگرم
  مجهز به کلید On/Off و فیوز یدکی
سختی گیر الکترونیکی فلنج دار فرا الکتریک0
سختی گیر الکترونیکی فلنج دار فرا الکتریک_thumb_0