ورق ضد سایش

ورق ضد سایش

ورق ضد سایش خام و آبدیده

ابعاد :

  • ۶۰۰۰*۱۵۰۰ / ۶۰۰۰*۲۰۰۰ / ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ( شیت )
  • ۳۰۰ / ۴۰۰ / ۶۰۰ / ۱۰۰۰ / ۱۵۰۰ ( رول )

ضخامت :

  • ۱/۵ الی ۲۰ میلیمتر

استاندارد :

  • DIN 50320

برینل :

  • ۴۰۰ / ۴۵۰ / ۵۰۰ / ۵۵۰ / ۶۰۰
ورق ضد سایش0
ورق ضد سایش1
ورق ضد سایش2
ورق ضد سایش_thumb_0
ورق ضد سایش_thumb_1
ورق ضد سایش_thumb_2