ورق کرکره ای

ورق کرکره ای در انواع مختلف

ورق کرکره ای گالوانیزه , رنگی

ورق کرکره ای , ورق سینوسی , ورق شیروانی

ابعاد :

 • ۱۰۰ سانتی متر عرض
 • ۱۲۵ سانتی متر عرض

ضخامت : به میلیمتر

 • ۰٫۱۸
 • ۰٫۳۰
 • ۰٫۴۰
 • ۰٫۵۰
 • ۰٫۶۰
 • ۰٫۷۰
 • ۰٫۸۰
 • ۱

انواع :

 • گالوانیزه سینوسی
 • گالوانیزه رنگی
 • طرح دار
ورق کرکره ای0
ورق کرکره ای1
ورق کرکره ای2
ورق کرکره ای3
ورق کرکره ای4
ورق کرکره ای_thumb_0
ورق کرکره ای_thumb_1
ورق کرکره ای_thumb_2
ورق کرکره ای_thumb_3
ورق کرکره ای_thumb_4