پرده هوا باکسی میتسویی BM-L/Y

پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی سری BM-L/Y

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل BM-4009-L/Y BM-4010-L/Y BM-4012-L/Y BM-4015-L/Y BM-4018-L/Y BM-4020-L/Y
ابعاد (cm) طول 90 100 120 150 180 200
عرض 26 26 26 26 26 26
ارتفاع 26 26 26 26 26 26
وزن(kg) 13 14 16 20 24 27
حجم هوادهی (m3/h) دور کند 1000 1100 1500 1900 2250 2855
دور تند 1400 1550 1900 2300 2800 3255
پرده هوا باکسی میتسویی BM-L/Y0
پرده هوا باکسی میتسویی BM-L/Y_thumb_0