پرده هوا دکوراتیو میتسویی DM-L/Y

پرده هوای دکوراتیو میتسویی سری DM-L/Y

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل DM-4009-L/Y DM-4010-L/Y DM-4012-L/Y DM-4015-L/Y DM-4018-L/Y DM-4020-L/Y
ابعاد (cm) طول 90 100 120 150 180 200
عرض 24 24 24 24 24 24
ارتفاع 45 45 45 45 45 45
وزن(kg) 13 14 16 20 24 27
حجم هوادهیm3/h دور کند 1000 1100 1500 1900 2250 2855
دور تند 1400 1550 1900 2300 2800 3255

 

پرده هوا دکوراتیو میتسویی DM-L/Y0
پرده هوا دکوراتیو میتسویی DM-L/Y_thumb_0