کولر گازی سرد و گرم 18000 اجنرال

کولر گازی سرد و گرم 18000 اجنرال 

انواع مدل های کولر گازی 18000 OGeneral :

 • کولر گازی اجنرال اینورتر کم مصرف ASGS18LFCA
 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اينورتر
 2. گرید انرژی : A
 3. دارای گاز مبرد R410 
 4. کمپرسور : روتاری
 5. برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
 6. مناسب آب و هوای معتدل
 • کولر گازی اجنرال مدل ASGA18UNWA
 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. گرید اترژی : A
 3. دارای گاز مبرد : R410a 
 4. کمپرسور : روتاری
 5. برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
 6. مناسب آب و هوای معتدل
 • کولر گازی اجنرال گرید B مدل ASGC18RWT
 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. رده انرژی : B
 3. برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
 4. دارای گاز مبرد : R22 
 5. کمپرسور : روتاری
 6. مناسب آب و هوای حاره ای
 • کولر گازی اجنرال حاره ای مدل ASGA18FUTB
 1. عملکرد: سرمايش
 2. رده انرژی : B
 3. برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
 4. دارای گاز مبرد : R410 
 5. کمپرسور : پیستونی
 6. مناسب آب و هوای حاره ای
کولر گازی سرد و گرم 18000 اجنرال 0
کولر گازی سرد و گرم 18000 اجنرال 1
کولر گازی سرد و گرم 18000 اجنرال 2
کولر گازی سرد و گرم 18000 اجنرال _thumb_0
کولر گازی سرد و گرم 18000 اجنرال _thumb_1
کولر گازی سرد و گرم 18000 اجنرال _thumb_2

کالاهای مشابه