کولر گازی 24000 ال جی

کولر گازی 24000 ال جی 

انواع مدل های کولر گازی 24000 LG : 

 1. کولر گازی اینورتر ال جی مدل M24AKH

  عملکرد : سرمايش و گرمایش + اينورتر
  گرید انرژی : A
  گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + لوله رایگان
  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
  مناسب آب و هوای معتدل
 2. کولر گازی اینورتر ال جی نکست فایتینگ NF249SQ1

  عملکرد : سرمايش و گرمایش + اينورتر
  گرید انرژی : A
  گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + لوله رایگان
  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
  مناسب آب و هوای حاره ای
 3. کولر گازی سرد و گرم ال جی نیو تایتان NB246TQ

  عملکرد : سرمايش و گرمایش
  رده انرژی : B
  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری+5 متر لوله رایگان
  مناسب برای آب و هوای معتدل
 4. کولر گازی اینورتر ال جی نکست تایتان NT247SK3

  عملکرد : سرمايش و گرمایش + اينورتر
  رده انرژی : B
  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری+5 متر لوله رایگان
  مناسب برای آب و هوای حاره ای
 5. کولر گازی اینورتر ال جی NEXT FIGHTING مدل NF247SKT3-C

  عملکرد : سرمايش + اينورتر
  رده انرژی : B
  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری+5 متر لوله رایگان
  مناسب برای آب و هوای معتدل
 6. کولر گازی اینورتر ال جی نکست فایتینگ NF247ST3

  عملکرد : سرمايش و گرمایش + اينورتر
  رده انرژی : B
  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری+5 متر لوله رایگان
  مناسب آب و هوای حاره ای
 7. کولر گازی اینورتر ال جی آرتکول NA248SK3

  عملکرد : سرمايش و گرمایش + اينورتر
  رده انرژی : A
  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+5 متر لوله رایگان
  مناسب برای آب و هوای معتدل
 8. کولر گازی اینورتر ال جی نکست تایتان NT249SQ1

  عملکرد : سرمايش و گرمایش + اينورتر
  رده انرژی : A
  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسورتویین روتاری+لوله رایگان
  مناسب برای آب و هوای معتدل
کولر گازی 24000 ال جی 0
کولر گازی 24000 ال جی 1
کولر گازی 24000 ال جی 2
کولر گازی 24000 ال جی 3
کولر گازی 24000 ال جی 4
کولر گازی 24000 ال جی _thumb_0
کولر گازی 24000 ال جی _thumb_1
کولر گازی 24000 ال جی _thumb_2
کولر گازی 24000 ال جی _thumb_3
کولر گازی 24000 ال جی _thumb_4

کالاهای مشابه