کولر گازی سرد و گرم 30000 اجنرال

کولر گازی سرد و گرم 30000 اجنرال 

انواع مدل های کولر گازی سرمایشی و گرمایشی 30000 جنرال : 

 • کولر گازی اجنرال حاره ای مدل ASGA30FUTA
 1. عملکرد : سرمايش
 2. گرید انرژی : B
 3. دارای گاز مبرد : R410 
 4. کمپرسور : اسکرال
 5. برای مساحت 42 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 6. مناسب آب و هوای حاره ای
 • کولر گازی اجنرال اینورتر کم مصرف ASGS30LFCA
 1. عملکرد : سرمايش و گرمایش + اينورتر
 2. انرژی گرید : A
 3. دارای گاز مبرد : R410 
 4. کمپرسور : روتاری
 5. برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 6. مناسب آب و هوای معتدل
 • کولر گازی اجنرال گرید B مدل ASGC30RWT
 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. گرید انرژی : B
 3. دارای گاز مبرد : R22 
 4. کمپرسور : اسکرال
 5. برای مساحت 42 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 6. مناسب آب و هوای حاره ای
 • کولر گازی اجنرال گرید B مدل ASGS30AVT
 1. عملکرد: سرمايش
 2. گرید انرژی B
 3. دارای گاز مبرد : R22 
 4. کمپرسور : اسکرال
 5. برای 42 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 6. مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
کولر گازی سرد و گرم 30000 اجنرال 0
کولر گازی سرد و گرم 30000 اجنرال 1
کولر گازی سرد و گرم 30000 اجنرال 2
کولر گازی سرد و گرم 30000 اجنرال _thumb_0
کولر گازی سرد و گرم 30000 اجنرال _thumb_1
کولر گازی سرد و گرم 30000 اجنرال _thumb_2

کالاهای مشابه