لیست قیمت شیرآلات آب و فاضلاب


نقش شیرآلات صنعتی در شبکه توزیع آب و تصفیه آب و فاضلاب شهری:

شیرآلات صنعتی نقش مهمی در شبکه های توزیع آب و تصفیه خانه های شهری و صنعتی دارند. آنها به تنظیم جریان آب، کنترل فشار و اطمینان از عملکرد کارآمد سیستم کمک می کنند. برخی از انواع رایج شیرهای صنعتی مورد استفاده در این کاربردها عبارتند از:

1. شیرهای دروازه ای: این شیرها دارای یک دروازه کشویی هستند که جریان آب را کنترل می کند. آنها معمولاً برای کنترل باز/بسته استفاده می شوند و افت فشار پایینی دارند.

2. شیرهای پروانه ای: این شیرها دارای مکانیزم بسته شدن دیسکی شکل هستند که برای کنترل جریان می چرخد. آنها جمع و جور، سبک وزن هستند و کنترل جریان عالی را ارائه می دهند.

3. شیرهای توپی یا بال ولو: این شیرها از یک توپ چرخان با سوراخ برای کنترل جریان استفاده می کنند. آنها قابلیت بسته شدن سریع را ارائه می دهند و می توانند برنامه های پرفشار را مدیریت کنند.

4. شیرهای چک ولو: شیرهای خودکار یا یکطرفه اجازه می دهند آب در یک جهت جریان داشته باشد و از جریان برگشتی جلوگیری می کند. آنها برای جلوگیری از آلودگی و حفظ کارایی سیستم ضروری هستند.

5. شیرهای سوزنی یا گلاب ولو: این شیرها دارای مکانیزم بسته شدن کروی شکل هستند که عمود بر جریان حرکت می کند. آنها کنترل دقیق نرخ جریان را فراهم می کنند و معمولاً در تصفیه خانه ها استفاده می شوند.

6. شیرهای کاهش فشار: این شیرها فشار اضافی را آزاد می کنند تا سیستم را از آسیب محافظت کنند. زمانی که فشار از حد تعیین شده فراتر رفت، به طور خودکار باز می شوند.

7. دریچه های سوزنی: این دریچه ها دارای ساقه سوزنی بلند و مخروطی هستند که کنترل دقیق جریان را فراهم می کند. آنها اغلب برای تنظیم دقیق جریان آب در فرآیندهای تصفیه استفاده می شوند.

8. شیرهای برقی: این شیرها به صورت الکتریکی کار می کنند و با استفاده از سیم پیچ برقی جریان را کنترل می کنند. آنها معمولاً برای اتوماسیون و عملیات از راه دور استفاده می شوند.

انتخاب نوع شیر مناسب بر اساس نیازهای خاص شبکه توزیع آب یا تصفیه خانه برای اطمینان از عملکرد و قابلیت اطمینان بهینه ضروری است.