اتصالات ضد زلزله چدن داکتیل

اتصالات ضد زلزله چدن داکتیل

اتصالات ضد زلزله چدن داکتیل

  • اتصالات ضد زلزله مطابق استاندارد بخش۳  ISO 2531:98  تولید میشوند .
  • اتصالات ضد زلزله به نام Restrained Joint در صنعت شناخته میشوند.
  • اصول کار اتصالات ضدزلزله Anchoring به این صورت می باشد که نیروی وارد شده بر یک سمت لوله را به سمت بعدی انتقال می دهد و به این صورت در اثر نیروی وارد شده جدا نمی شوند .
  • این اتصالات نیروهای وارد شده در برخی نقاط خاص مانند زانو، تبدیل، سه راهی، فلنج کور را روی به یک لوله یا چند لوله تقسیم میکنند و این ویژگی باعث عدم نیاز به استفاده از بلوک مهارکننده سیمانی می شود .
  • در بعضی مناطق زلزله خیز و مناطق خاصی که خاک بسیار سست هست و امکان استفاده از بلوک های سیمانی میسر نمی باشد استفاده از این نوع اتصال ضروری می باشد .
  • آببندی این اتصال همانند اتصالات تایتونی می باشد .

مزایا و قابلیتهای اتصالات ضد زلزله:

۱-    مقاوم در برابر نیروی محوری ناشی از نیروهای هیدرولیک.

۲-    ایجاد ایمنی بیشتر در شبکه های آبرسانی در برابر زلزله.

۳-    ایجاد ایمنی بیشتر در شبکه های آبرسانی در زمینهای پرآب، شیبدار و ناپایدار.

علاوه بر موارد فوق این اتصالات کلیه مزایای اتصالات تایتون معمولی بشرح زیر را دارا میباشد.

۵-    سرعت بالا و راحتی در مونتاژ .

۶-    آببندی بالا

۷-    تغییر زاویه در خطوط لوله

اتصالات ضد زلزله چدن داکتیل0
اتصالات ضد زلزله چدن داکتیل1
اتصالات ضد زلزله چدن داکتیل_thumb_0
اتصالات ضد زلزله چدن داکتیل_thumb_1