لیست قیمت اتصالات چدن و چدن داکتایل


انواع اتصالات چدن داکتیل:

  • زانو چدنی فلنجدار ۹۰ درجه 
  • زانو چدنی فلنجدار ۴۵ درجه 
  • سه راه چدنی فلنجدار ۹۰ درجه و ۴۵ درجه 
  • چهار راه چدنی فلنجدار ، تبدیل چدنی فلنجدار 
  • فلنج اسپیکات چدنی 
  • رینگ چدنی 
  • کمربند چدنی 
  • گلند چدنی 
  • کولار 
  • پیچ و مهره T