فلنج ساکت چدنی

فلنج ساکت چدنی

فلنج ساکت چدنی

فلنج چدن داکتیل ساکت (GG25 , GGG40)

Socket Flange Cast Iron

فلنج ساکت چدنی برای فلنج دار کردن لوله های چدنی و برای اتصال به شیرآلات و اتصالات فلنج دار استفاده میشود .

استاندارد :

  •  استاندارد فلنج بر اساس DIN EN 1092 – 2.
  • استاندارد ابعاد بر اساس ISO 2531.
  • استاندارد ریخته گری بر اساس DIN EN 1693

 نام های رایج :

  • فلنج ساکت / فلنج ساکت بولتد گلند / ساکت یکسر بولتد گلندی
فلنج ساکت چدنی0
فلنج ساکت چدنی_thumb_0