فلنج کور چدنی

فلنج کور چدنی ( چدن داکتیل )

فلنج کور چدنی

فلنج چدن داکتیل کور

متریال:

  •  GGG40
  •  GJS400

سایز:

  • ۵۰ الی ۱۶۰۰ میلیمتر

فشار کار:

  • PN10
  • PN16
  • PN25

استاندارد فلنچ مطابق :

  • ۲:۱۹۹۷,ISO7005-2:2011-1092DIN

استاندارد تولید:

  • ISO2531:2009

استاندارد ایران:

  • INSO 3732
فلنج کور چدنی0
فلنج کور چدنی_thumb_0