رگلاتور گاز مایع ستاک

رگلاتور گاز مایع ستاک SETAAK

انواع مدل و مشخصات فنی : 

مدل دستگاه

SET292/1212

SET292/1234

SET291/1212

SET291/1234

سایز اتصال ورودی - NPT

1/2

1/2

1/2

1/2

سایز اتصال خروجی - NPT 1/2 3/4 1/2 3/4
قطر اوریفیس - mm 3.5 3.5 6.4 6.4
ماکزیمم فشار ورودی - bar 1.4 بار 1.4 بار 17.5 بار 17.5 بار
بازه فشار خروجی - mbar 33~23 میلی بار  33~23 میلی بار  350~70 میلی بار 700~350 میلی بار - 350~70 میلی بار
بازه دما - C° 60+~30- درجه سانتیگراد 60+~30- درجه سانتیگراد 60+~30- درجه سانتیگراد 60+~30- درجه سانتیگراد
ظرفیت - kg 20 کیلوگرم 20 کیلوگرم 50 کیلوگرم 50 کیلوگرم
نوع اتصال دنده ای  دنده ای دنده ای دنده ای 
رگلاتور گاز مایع ستاک0
رگلاتور گاز مایع ستاک1
رگلاتور گاز مایع ستاک_thumb_0
رگلاتور گاز مایع ستاک_thumb_1

کالاهای مشابه