شستی آدرس پذیر زیتکس

شستی آدرس پذیر زیتکس 

مدل : 

  • ZX-CP 4000 AD

توضیحات : 

  • شستی های اعلام حریق آدرس پذیر به صورت برگشت پذیر طراحی شده و قابلیت کاربرد در محیط های درون ساختمانی را دارا می باشند. مکانیزم ساده و هوشمندانه ای برای فعال سازی این نوع شستی ها استفاده شده که شامل یک قطعه پلاستیکی صلب و مکانیزم فنری می باشد که حالت شکسته شدن شیشه را شبیه سازی می نماید. با استفاده از کلید ویژه، امکان ریست کردن شستی ها به حالت اولیه وجود دارد. از شیشه محافظ برای جلوگیری از فعال شدن شستی در اثر وارد آمدن ضربات غیرضروری استفاده شده است.
شستی آدرس پذیر زیتکس 0
شستی آدرس پذیر زیتکس _thumb_0