کلید های ایمنی جنت

کلید های ایمنی آدرس پذیر جنت Safe Buttons

Analogue Addressable Devices Safe

توضیحات : 

  • دکمه های SAFE به سرنشینان اجازه می دهد تا آلارم های محلی خود را کنترل کنند.
  • تأخیرهای دکمه در پنل Vigilon به طور کامل قابل تنظیم است.

کلید های ایمنی جنت 0
کلید های ایمنی جنت 1
کلید های ایمنی جنت 2
کلید های ایمنی جنت _thumb_0
کلید های ایمنی جنت _thumb_1
کلید های ایمنی جنت _thumb_2

کالاهای مشابه