ماژول ارتباطی matrix آدرس پذیر ماویلی

ماژول ارتباطی matrix آدرس پذیر ماویلی 

Announce Alarm Matrix Panel

انواع مدل های ماژول ارتباط دهنده ماتریس شرکت mavili : 

ML-5020    Maxlogic announce / alarm matrix panel, 19”, 3U Rack, announce power module and internal power output
ML-5020.AI    Maxlogic announce input module
ML-5020.PO    Maxlogic programmable alarm / alert output module
MLY-5001    Maxlogic announce / alarm matrix blank panel

ماژول ارتباطی matrix آدرس پذیر ماویلی 0
ماژول ارتباطی matrix آدرس پذیر ماویلی _thumb_0

کالاهای مشابه