پنل کنترل صدا اعلام حریق ماویلی

پنل کنترل صدا اعلام حریق متعارف ماویلی  MAXLOGIC 

Sounder Expansion Panel

انواع مدل های ماژول صدا اعلام حریق کانونشنال شرکت mavili : 

  • ML-0314    Sounder expansion panel

 

 

پنل کنترل صدا اعلام حریق ماویلی 0
پنل کنترل صدا اعلام حریق ماویلی _thumb_0

کالاهای مشابه