اینترفیس آدرس پذیر Apollo

اینترفیس آدرس پذیر Apollo

INTERFACE DIN-RAIL

انواع مدل های ماژول شرکت آپولو :

Marine DIN-Rail Zone Monitor 55000-773MAR

XP95 Protocol Translator [SIL2] 55000-855APO

XP95 DIN-Rail Zone Monitor Module - Isolating 55000-812APO

Intelligent DIN-Rail Switch Monitor Module SA4700-300APO

XP95 Marine DIN-Rail Isolator - Dual Channel [SIL2] 55000-770MAR

XP95 Marine DIN-Rail Mini Switch Monitor Module - Isolating [SIL2] 55000-775MAR

XP95 DIN-Rail AV Control Module (5 Amperes) 55000-182APO

Intelligent DIN-Rail Input/Output Module SA4700-302APO

XP95 DIN-Rail Input/Output Module (250V AC) 55000-797APO

XP95 DIN-Rail Mini Switch Monitor Module - Isolating 55000-760APO

XP95 Protocol Translator - Dual Channel [SIL2] 55000-856APO

XP95 Marine DIN-Rail Input/Output Module [SIL2] 55000-774MAR

XP95 I.S. Galvanic Barrier 29600-098

XP95 DIN-Rail Isolator - Dual Channel 55000-802APO

XP95 Marine DIN-Rail AV Control Module (8 Amperes) 55000-181MAR

XP95 Marine DIN-Rail Switch Monitor Plus Module 55000-772MAR

 

اینترفیس آدرس پذیر Apollo0
اینترفیس آدرس پذیر Apollo1
اینترفیس آدرس پذیر Apollo2
اینترفیس آدرس پذیر Apollo_thumb_0
اینترفیس آدرس پذیر Apollo_thumb_1
اینترفیس آدرس پذیر Apollo_thumb_2