ماژول آدرس پذیر Teletek

ماژول آدرس پذیر Teletek 

modules fire alarm

انواع مدل های ماژول اعلام حریق آدرس پذیر شرکت تله تک :

 • SensoIRIS MIMIC
 • SensoIRIS MIO04
 • SensoIRIS MIO22
 • SensoIRIS MIO40
 • SensoIRIS MC-Z
 • SensoIRIS MOUT
 • SensoIRIS MOUT-240
 • Redundant Network Module IRIS/SIMPO ماژول کارت شبکه 
 • SensoIRIS MC-D
 • SensoIRIS MINP М
 • SensoIRIS MISO
 • EVAC Module

 

ماژول آدرس پذیر Teletek 0
ماژول آدرس پذیر Teletek 1
ماژول آدرس پذیر Teletek 2
ماژول آدرس پذیر Teletek 3
ماژول آدرس پذیر Teletek 4
ماژول آدرس پذیر Teletek 5
ماژول آدرس پذیر Teletek _thumb_0
ماژول آدرس پذیر Teletek _thumb_1
ماژول آدرس پذیر Teletek _thumb_2
ماژول آدرس پذیر Teletek _thumb_3
ماژول آدرس پذیر Teletek _thumb_4
ماژول آدرس پذیر Teletek _thumb_5

کالاهای مشابه