ماژول ارتباطی آدرس پذیر شرکت ماویلی

ماژول ارتباطی آدرس پذیر شرکت ماویلی 

Maxlogic Intelligent Addressable System GCU Panel

انواع مدل های پانل ارتباط بین سیستم اعلام حریق Maxlogic و Sprvsr : 

  • ML-1207.K    Intelligent addressable system GCU panel, RS-232 / RS-485 internal module
  • ML-1207.C    Intelligent Addressable System GCU Panel, TCP/IP module included
  • ML-1207.G Intelligent Addressable System GCU Panel, GPRS module included
  • ML-1207.MX    Intelligent Addressable System GCU Panel, Modbus module included
  • ML-1207.B    Intelligent Addressable System GCU Panel, BACnet module included
  • ML-1207.CGK    Intelligent Addressable System GCU Panel, TCP/IP, GPRS, RS-232 / RS-485 modules included
ماژول ارتباطی آدرس پذیر شرکت ماویلی 0
ماژول ارتباطی آدرس پذیر شرکت ماویلی _thumb_0

کالاهای مشابه