ماژول اعلام حریق Teletek

ماژول اعلام حریق متعارف Teletek 

Modules Fire Alarm

انواع مدل های ماژول کانونشنال شرکت تله تک : 

  • MS4 کارت افزایش خط آژیر 
  • MR8 دارای 8 رله خروجی مجزا جهت 8 زون ، پانلهای MAG8P و MAG8PLUS میباشد.
  • ME4 کارت افزایش زون 
  • MAG-LOGGER ماژول ثبت وقایع 

 

 

ماژول اعلام حریق Teletek 0
ماژول اعلام حریق Teletek 1
ماژول اعلام حریق Teletek 2
ماژول اعلام حریق Teletek 3
ماژول اعلام حریق Teletek _thumb_0
ماژول اعلام حریق Teletek _thumb_1
ماژول اعلام حریق Teletek _thumb_2
ماژول اعلام حریق Teletek _thumb_3