شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo

شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo

 Fire Alarm Manual Call Point

سری :

 • Discovery
 • Intelligent

انواع مدل های شاستی های آدرس پذیر آپولو Discovery :

 • 58100-950APO ضد آب - قرمز 
 • 58100-951AP ضد آب با ایزولاتور - قرمز 
 • 58100-953APO ضد آب با ایزولاتور - زرد 
 • 58200-950APO ضد آب - قرمز 
 • 58200-951APO ضد آب با ایزولاتور - قرمز 
 • 58200-953APO ضد آب با ایزولاتور - زرد 

انواع مدل های شاسی های آدرس پذیر هوشمند آپولو Intelligent :

 • Apollo SA5900-903APO سفید
 • Apollo SA5900-904APO زرد
 • Apollo SA5900-905APO آبی
 • Apollo SA5900-906APO سبز
 • Apollo SA5900-907APO نارنجی
 • Apollo SA5900-908APO قرمز
شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo0
شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo1
شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo2
شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo3
شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo_thumb_0
شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo_thumb_1
شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo_thumb_2
شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo_thumb_3