پمپ استخری پنتاکس سری WINNER

پمپ استخری صافی سرخود پنتاکس سری WINNER

انواع مدل ها : 

 • پمپ استخری Pentax مدل WINNER 100M
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1 اسب
  حداکثر هد(m) : 23.2
  حداکثر دبی(m3/h) : 16
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 2
  سایز ورودی و خروجی لوله PVC (میلیمتر) : 63

 • پمپ استخری Pentax مدل WINNER 150M
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1.5 اسب
  حداکثر هد(m) : 27
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 2
  سایز ورودی و خروجی لوله PVC (میلیمتر) : 63

 • پمپ استخری Pentax مدل WINNER 200M
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 2 اسب
  حداکثر هد(m) : 28 
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 2
  سایز ورودی و خروجی لوله PVC (میلیمتر) : 63

 • پمپ استخری Pentax مدل WINNER 300M
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 3 اسب
  حداکثر هد(m) : 32
  حداکثر دبی(m3/h) : 21
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 2
  سایز ورودی و خروجی لوله PVC (میلیمتر) : 63

پمپ استخری پنتاکس سری WINNER0
پمپ استخری پنتاکس سری WINNER1
پمپ استخری پنتاکس سری WINNER_thumb_0
پمپ استخری پنتاکس سری WINNER_thumb_1

کالاهای مشابه