پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو MVI

پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو Multivert MVI

کاربرد:

 • آب‌رسانی و تقویت فشار
 • سیستم‌های اطفاء حریق
 • تغذیه بویلر
 • سیستم‌های سیرکولاسیون آب خنک‌کن
 • سیستم‌های شستشو و آب‌افشانی
 • مهندسی پروسس
 • سیستم‌های سیرکولاسیون صنعتی

مشخصات فنی : 

 • محدوده دمای سیال: 15- الی 120+ درجه سلسیوس
 • کلاس حفاظتی: IP 55
 • اتصال فلنجی (متناسب با مدل پمپ): DN 32 الی DN 100
 • حداکثر فشار کاری: 25 بار
 • حداکثر فشار ورودی: 10 بار
 • کلاس عایق‌بندی حرارتی موتور: F

انواع مدل ها : 

MVI 210-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 25
MVI 212-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 25
MVI 214-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 25
MVI 217-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 25
MVI 220-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 25
MVI 406-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 32
MVI 407-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 32
MVI 408-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 32
MVI410-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 32
MVI 412-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 32
MVI 414-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 32
MVI417-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 32
MVI 419-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 32
MVI 805-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 40
MVI 806-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 40
MVI 807-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 40
MVI 808-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 40
MVI 810-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 50
MVI 812-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 50
MVI 814-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 40
MVI 817-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 40
MVI 819-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 40
MVI 1606/6-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 50
MVI 1607/6-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 50
MVI 1608/6-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 50
MVI 1609/6-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 50
MVI 1611/6-1/25/E/3-400-50-2    -    DN 50
MVI1612-3/25/E/3-400-50-2    -    DN 50
MVI 1614-3/25/E/3-400-50-2    -    DN 50
MVI 3205-3/25/E/3-400-50-2    -    DN 65
MVI 3206-3/25/E/3-400-50-2    -    DN 65
MVI 3207-3/25/E/3-400-50-2    -    DN 65

 

پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو MVI0
پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو MVI1
پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو MVI_thumb_0
پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو MVI_thumb_1

کالاهای مشابه