پمپ سیرکولاتور آبارا LPC4

الکتروپمپ خطی سیرکولاتور آبارا LPC4 ( ایتالیا )

 Ebara in-line Centrifugal Pumps in cast iron – LPC4 Model

ویژگی ها :

 • مناسب برای سیستم های گرمایش خانگی
 • بسیار سبک
 • قابل استفاده در پکیج های حرارتی ساختمان

سایز : 

 • 32
 • 40
 • 50
 • 65
 • 80
 • 100
 • 125
 • 150

انواع مدل ها : 

 • LPC4 32-100/0.25 (0.33 اسب بخار)
 • LPC4 40-100/0.25 (0.33 اسب بخار)
 • LPC4 40-125/0.25R (0.33 اسب بخار)
 • LPC4 40-125/0.25 (0.33 اسب بخار)
 • LPC4 40-160/0.37 (0.55 اسب بخار)
 • LPC4 40-200/0.75 (1.00 اسب بخار)
 • LPC4 40-200/1.1 (1.50 اسب بخار)
 • LPC4 40-250/1.1 (1.50 اسب بخار)
 • LPC4 40-250/1.5 (2.00 اسب بخار )
 • LPC4 50-125/0.25 (0.33 اسب بخار)
 • LPC4 50-125/0.37 (0.55 اسب بخار)
 • LPC4 50-160/0.55 (0.75 اسب بخار)
 • LPC4 50-200/1.1R (1.50 اسب بخار)
 • LPC4 50-200/1.1 (1.50 اسب بخار)
 • LPC4 50-250/1.5 (2.00 اسب بخار)
 • LPC4 50-250/2.2 (3 اسب بخار)
 • LPC4 65-125/0.37 (0.55 اسب بخار)
 • LPC4 65-125/0.55 (0.75 اسب بخار)
 • LPC4 65-160/0.75 (1.00 اسب بخار)
 • LPC4 65-160/1.1 (1.50 اسب بخار)
 • LPC4 65-200/1.1 (1.50 اسب بخار)
 • LPC4 65-200/1.5 (2.00 اسب بخار)
 • LPC4 65-250/2.2 (3 اسب بخار)
 • LPC4 65-250/3 (4 اسب بخار)
 • LPC4 80-160/0.75 (1.00 اسب بخار)
 • LPC4 80-160/1.1R (1.50 اسب بخار)
 • LPC4 80-160/1.1 (1.50 اسب بخار)
 • LPC4 80-160/1.5 (2.00 اسب بخار)
 • LPC4 80-200/2.2 (3 اسب بخار)
 • LPC4 80-200/3 (4 اسب بخار)
 • LPC4 80-250/4 (5.5 اسب بخار)
 • LPC4 80-250/5.5 (7.5 اسب بخار)
 • LPC4 100-160/1.5 (2 اسب بخار)
 • LPC4 100-160/2.2 (3 اسب بخار)
 • LPC4 100-200/3 (4 اسب بخار)
 • LPC4 100-200/4 (5.5 اسب بخار)
 • LPC4 100-250/5.5 (7.5 اسب بخار)
 • LPC4 100-250-7.5 (10 اسب بخار)
 • LPC4 125-250-5.5R (7.5 اسب بخار)
 • LPC4 125-250-5.5 (7.5 اسب بخار)
 • LPC4 125-250-7.3 (10 اسب بخار)
 • LPC4 125-250/11 (15 اسب بخار)
 • LPC4 150-250/7.5 (10 اسب بخار)
 • LPC4 150-250/11R (15 اسب بخار)
 • LPC4 150-250/11 (15 اسب بخار)
 • LPC4 150-250/15R (20 اسب بخار)
 • LPC4 150-250/15 (20 اسب بخار)
پمپ سیرکولاتور آبارا LPC40
پمپ سیرکولاتور آبارا LPC41
پمپ سیرکولاتور آبارا LPC4_thumb_0
پمپ سیرکولاتور آبارا LPC4_thumb_1

کالاهای مشابه