پمپ زمینی آبارا MD-MMD4

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی آبارا MD-MMD4 ( ایتالیا )

 Ebara Centrifugal Pumps in cast iron – MD , MMD4 Model

کاربرد : 

 • مناسب برای افزایش فشار آب
 • مناسب برای سیستم های گرمایشی
 • مناسب برای تهویه مطبوع
 • مناسب برای سیستم های شستشو

جنس پروانه : 

 • استیل 
 • برنز

سایز : 32 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 

انواع مدل ها : 

 • MD 32-125/1.1 (1.5 اسب بخار)
 • MD 32-125/1.5 (2 اسب بخار)
 • MD 32-160/1.5 (2 اسب بخار)
 • MD 32-160/2.2 (3 اسب بخار)
 • MD 32-200/3.0 (4 اسب بخار)
 • MD 32-200/4.0 (5.5 اسب بخار)
 • MD 32-250/5.5 (7.5 اسب بخار)
 • MD 32-250/7.5 (10 اسب بخار)
 • MD 32-250/9.2 (12.5 اسب بخار)
 • MD 32-250/11 (15 اسب بخار)
 • MD 40-125/1.5 (2 اسب بخار)
 • MD 40-125/2.2 (3 اسب بخار)
 • MD 40-160/3.0 (4 اسب بخار)
 • MD 40-160/4.0 (5.5 اسب بخار)
 • MD 40-200/5.5 (7.5 اسب بخار)
 • MD 40-200/7.5 (10 اسب بخار)
 • MD 40-250/11 (15 اسب بخار)
 • MD 40-250/13 (17.5 اسب بخار)
 • MD 40-250/15 (20 اسب بخار)
 • MD 50-125/2.2 (3 اسب بخار)
 • MD 50-125/3.0 (4 اسب بخار)
 • MD 50-125/4.0 (5.5 اسب بخار)
 • MD 50-160/5.5 (7.5 اسب بخار)
 • MD 50-160/7.5 (10 اسب بخار)
 • MD 50-200/9.2 (12.5 اسب بخار)
 • MD 50-200/11 (15 اسب بخار)
 • MD 50-250/15 (20 اسب بخار)
 • MD 50-250/18.5 (25 اسب بخار)
 • MD 50-250/22 (30 اسب بخار)
 • MD 65-125/5.5 (7.5 اسب بخار)
 • MD 65-125/7.5 (10 اسب بخار)
 • MD 65-160/11 (15 اسب بخار)
 • MD 65-160/15 (20 اسب بخار)
 • MD 65-200/18.5 (25 اسب بخار)
 • MD 65-200/22 (30 اسب بخار)
 • MMD 65-250/22 (30 اسب بخار)
 • MMD 65-250/30 (40 اسب بخار)
 • MMD 65-250/37 (55 اسب بخار)
 • MMD 80-160/10 (13.6 اسب بخار)
 • MMD 80-160/12.5 (17 اسب بخار)
 • MMD 80-160/15 (20 اسب بخار)
 • MMD 80-200/18.5 (25 اسب بخار)
 • MMD 80-200/22 (30 اسب بخار)
 • MMD 80-200/30 (40 اسب بخار)
 • MMD 80-200/37 (55 اسب بخار)
 • MMD 80-250/37 (55 اسب بخار)
 • MMD 100-200/22 (30 اسب بخار)
 • MMD 100-200/30 (40 اسب بخار)
 • MMD 100-200/37 (55 اسب بخار)
پمپ زمینی آبارا MD-MMD40
پمپ زمینی آبارا MD-MMD4_thumb_0

کالاهای مشابه