پمپ تمام استیل آهوان تک

پمپ های تمام استیل تخلیه آب های صنعتی خورندهHCP-سری SF و SS شرکت آهوان تک

انواع مدل ها : 

 • SS-05A (304)  اینچ  2
 • SS-05A(316)  اینچ  2
 • SS-05AF(304)  اینچ  2
 • SS-05AF(316)  اینچ  2
 • SS-21A  اینچ  2
 • SS-21AF  اینچ  2
 • SF-05AU(304)  اینچ  2
 • SF-05AU(316)  اینچ  2
 • SF-05AUF(304) اینچ   3
 • SF-05AUF(316)  اینچ  3
 • SF-21AU  اینچ  2
 • SF-21AUF  اینچ  2
 • SF-32 اینچ   3
 • SF-33 اینچ   3
 • SF-35  اینچ  3
پمپ تمام استیل آهوان تک0
پمپ تمام استیل آهوان تک_thumb_0

کالاهای مشابه