پمپ سیرکولاتور آبارا LPS

الکتروپمپ استیل خطی سیرکولاتور آبارا LPS ( ایتالیا )

Ebara in-line Centrifugal Pumps in AISI 304 – LPS Model

کاربرد : 

 • مناسب برای سیستم های گرمایش خانگی
 • مناسب برای سیستم های سرمایش خانگی
 • مناسب برای سیستم های صنعتی
 • مناسب برای سیستم های تهویه مطبوع
 • مناسب جهت انتقال مایعات در فشار پایین

انواع مدل ها : 

تک فاز 

 • LPS 25/08M ( 0.1 اسب بخار)
 • LPS 25/15M ( 0.2 اسب بخار)
 • LPS 25/25M ( 0.33 اسب بخار)
 • LPS 32/25M ( 0.33 اسب بخار)
 • LPS 32/40M ( 0.50 اسب بخار)
 • LPS 40/25M ( 0.33 اسب بخار)
 • LPS 40/40M ( 0.50 اسب بخار)
 • LPS 40/75M ( 1.00 اسب بخار)
 • LPS 50/40M ( 0.50 اسب بخار)
 • LPS 50/75M ( 1.00 اسب بخار)
 • LPS 50/150M ( 2.00 اسب بخار)

سه فاز 

 • LPS 25/08 ( 0.1 اسب بخار)
 • LPS 25/15 ( 0.2 اسب بخار)
 • LPS 25/25 ( 0.33 اسب بخار)
 • LPS 32/25 ( 0.33 اسب بخار)
 • LPS 32/40 ( 0.50 اسب بخار)
 • LPS 40/25 ( 0.33 اسب بخار)
 • LPS 40/40 ( 0.50 اسب بخار)
 • LPS 40/75 ( 1.00 اسب بخار)
 • LPS 50/40 ( 0.50 اسب بخار)
 • LPS 50/75 ( 1.00 اسب بخار)
 • LPS 50/150 ( 2.00 اسب بخار)

 

پمپ سیرکولاتور آبارا LPS0
پمپ سیرکولاتور آبارا LPS1
پمپ سیرکولاتور آبارا LPS_thumb_0
پمپ سیرکولاتور آبارا LPS_thumb_1

کالاهای مشابه