لجن کش برجهای نیروگاهی و رودخانه آهوان تک

پمپ های ( لجن کش ) تخلیه هرزآب و فاضلاب برجهای نیروگاهی و رودخانه HCP - سری L وLA شرکت آهوان تک 

انواع مدل ها : 

 • L-62  اینچ  6
 • L-63  اینچ  6
 • L-200A  اینچ  8
 • L-250A  اینچ  8
 • L-300A  اینچ  8
 • LA-2250  اینچ  22
 • LA-2260  اینچ  22
 • LA-2875  اینچ  28
 • LA-28100  اینچ  28
 • A-05A  اینچ  2
 • A-05AF  اینچ  2
 • A-05B  اینچ  2
 • A-05BF  اینچ  2
 • A-21  اینچ  2
 • A-21F  اینچ  2
 • A-31  اینچ  3
 • A-31F  اینچ  3
 • A-32T  اینچ  3
 • A-32TF  اینچ  3
 • A-23  اینچ  2
 • A-23F  اینچ  2
 • A-33  اینچ  3
 • A-33F  اینچ  3
 • A-43  اینچ  4
 • A-43F  اینچ  4
لجن کش برجهای نیروگاهی و رودخانه آهوان تک0
لجن کش برجهای نیروگاهی و رودخانه آهوان تک_thumb_0

کالاهای مشابه