کولر گازی سام 24000

کولر گازی سام 24000 

انواع مدل های اسپیلت 24000 سام : 

 1. SAM-H24DCR3
  برچسب مصرف انرژی  :  A
  عملکرد دستگاه  :  سرمایش و گرمایش
  موقعیت نصب دستگاه  :  دیواری
  کیت اینورتر : ندارد 
  گاز مبرد  :  R410
  شرایط کارکرد  :  معتدل
  نوع کمپرسور  :  روتاری
 2. SAM-H24MR1
  برچسب مصرف انرژی  :  A
  عملکرد دستگاه  :  سرمایش و گرمایش
  موقعیت نصب دستگاه  :  دیواری
  کیت اینورتر : دارد 
  گاز مبرد  :  R410
  شرایط کارکرد  :  معتدل
  نوع کمپرسور  :  روتاری
 3. SAM-H24MKR1
  برچسب مصرف انرژی  :  A
  عملکرد دستگاه  :  سرمایش و گرمایش
  موقعیت نصب دستگاه  :  دیواری
  کیت اینورتر : دارد 
  گاز مبرد  :  R410
  شرایط کارکرد  :  معتدل
  نوع کمپرسور  :  روتاری
 4. SAM-C24DCR3
  شرایط کارکرد  :  گرمسیری
  نوع کمپرسور  :  روتاری
  برچسب مصرف انرژی  :  A
  عملکرد دستگاه  :  سرمایش
  موقعیت نصب دستگاه  :  دیواری
  کیت اینورتر : ندارد
  گاز مبرد  :  R410
 5. C24AUP3
  برچسب مصرف انرژی  :  B
  عملکرد دستگاه  :  سرمایش
  موقعیت نصب دستگاه  :  دیواری
  کیت اینورتر : ندارد 
  گاز مبرد  :  R410
  شرایط کارکرد  :  گرمسیری
  نوع کمپرسور  :  پیستونی
کولر گازی سام 24000 0
کولر گازی سام 24000 1
کولر گازی سام 24000 2
کولر گازی سام 24000 3
کولر گازی سام 24000 _thumb_0
کولر گازی سام 24000 _thumb_1
کولر گازی سام 24000 _thumb_2
کولر گازی سام 24000 _thumb_3

کالاهای مشابه