کولر گازی گاسونیک 12000

کولر گازی گاسونیک 12000

انواع مدل های اسپلیت های دیواری سرد و گرم gosonic 12000 : 

 1. GAC-3312
  برچسب انرژی  :  A
  نوع عملکرد  :  سرمایشی و گرمایشی
  نوع کمپرسور  :  روتاری
  ظرفیت سرمایش (BTU/hr)  :  12000
  ظرفیت گرمایش (BTU/hr)  :  12000
  گاز مبرد  :  R410A
  کیت اینورتر : ندارد 
 2. GAC-2712
  برچسب انرژی  :  B
  نوع عملکرد  :  سرمایشی و گرمایشی
  نوع کمپرسور  :  تروپیکال (T3)
  ظرفیت سرمایش (BTU/hr)  :  12000
  ظرفیت گرمایش (BTU/hr)  :  12000
  گاز مبرد  :  R22
  کیت اینورتر : ندارد 
 3. GAC-2912
  برچسب انرژی  :  B
  نوع عملکرد  :  سرمایشی و گرمایشی
  نوع کمپرسور  :  روتاری
  ظرفیت سرمایش : (BTU/hr)    12000
  ظرفیت گرمایش : (BTU/hr)    12000
  گاز مبرد  :  R22
  کیت اینورتر : ندارد 
 4. GAC-3012
  برچسب انرژی  :  A+
  نوع عملکرد  :  سرمایشی و گرمایشی
  نوع کمپرسور  :  روتاری
  ظرفیت سرمایش : (BTU/hr)    12000
  ظرفیت گرمایش : (BTU/hr)    12000
  گاز مبرد  :   R410A
  کیت اینورتر : دارد
 5. GAC-3112
  برچسب انرژی  :  A
  نوع عملکرد  :  سرمایشی و گرمایشی
  نوع کمپرسور  :  روتاری
  ظرفیت سرمایش : (BTU/hr)    12000
  ظرفیت گرمایش : (BTU/hr)    12000
  گاز مبرد  :  R410A
  کیت اینورتر : دارد 

   

کولر گازی گاسونیک 120000
کولر گازی گاسونیک 120001
کولر گازی گاسونیک 120002
کولر گازی گاسونیک 120003
کولر گازی گاسونیک 12000_thumb_0
کولر گازی گاسونیک 12000_thumb_1
کولر گازی گاسونیک 12000_thumb_2
کولر گازی گاسونیک 12000_thumb_3

کالاهای مشابه