لیست قیمت تجهیزات کنترل کننده آب , گاز , بخار


تجهیزات مختلفی برای کنترل مایعات آب، گاز و بخار استفاده می شود. برخی از نمونه های رایج عبارتند از:

1. سوپاپ: از شیرها برای کنترل جریان و فشار سیالات استفاده می شود. انواع مختلفی از شیرها مانند شیر دروازه ای، شیر توپی و شیر کنترلی بسته به نیازهای خاص استفاده می شود.

2. فلومترها: فلومترها ابزارهایی هستند که برای اندازه گیری دبی سیالات استفاده می شوند. آنها اطلاعات مهمی در مورد مقدار سیال عبوری از یک نقطه خاص در یک سیستم ارائه می دهند.

3. تنظیم کننده های فشار: تنظیم کننده های فشار دستگاه هایی هستند که برای کنترل و حفظ فشار سیالات در محدوده مورد نظر استفاده می شوند. آنها معمولاً برای تنظیم فشار گاز و بخار استفاده می شوند.

4. سنسورهای سطح: سنسورهای سطح برای اندازه گیری سطح سیالات در مخازن یا مخازن استفاده می شوند. آنها اطلاعاتی در مورد مقدار مایع موجود ارائه می دهند و به کنترل سطح مایع کمک می کنند.

5. تابلوهای کنترل و ابزار دقیق: تابلوهای کنترل ابزارهای مختلفی مانند فشار سنج، سنسورهای دما و سوئیچ های کنترل را در خود جای می دهند. آنها برای نظارت و کنترل پارامترهای سیال استفاده می شوند.

6. سیستم های پمپاژ: سیستم های پمپاژ مانند پمپ های سانتریفیوژ یا پمپ های جابجایی مثبت برای تامین آب و سایر سیالات با دبی و فشار مطلوب مورد استفاده قرار می گیرند.

7. وسایل ایمنی: وسایل ایمنی مانند شیرهای ایمنی، ترکیدگی دیسک‌ها و سوئیچ‌های فشار برای محافظت از سیستم در برابر فشار بیش از حد یا شرایط خطرناک نصب می‌شوند.

اینها تنها چند نمونه از تجهیزات مورد استفاده برای کنترل مایعات آب، گاز و بخار هستند. تجهیزات خاص مورد استفاده ممکن است بسته به کاربرد و صنعت متفاوت باشد.