پمپ لجن کش داب FKC،FKV

الکترو پمپ های لجن کش داب DAB ایتالیا سری FKC،FKV

انواع مدل ها : 

پمپ های لجنکش سری FKC

مدل
سرعت الکتروموتور
(rpm)
توان
(kw)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز خروجی
(اینچ)
مدل FKC 65 22.2 T
2900
2.2
20
90
2.1/2
مدل FKC 65 30.2 T
2900
3
26.5
90
2.1/2
مدل FKC 80 30.4 T
1450
3
13.9
147
3
مدل FKC 80 40.4 T
1450
4
17.4
147
3
مدل FKC 80 55.4 T
1450
5.5
21
168
3
مدل FKC 80 75.4 T
1450
7.5
24.6
189
3
مدل FKC 100 30.4 T
1450
3
9.8
180
4
مدل FKC 100 40.4 T
1450
4
13.1
180
4
مدل FKC 150 30.4 T
1450
3
9.7
216
6
مدل FKC 150 55.4 T
1450
5.5
17.3
288
6

پمپ های لجنکش سری FKV

مدل
سرعت الکتروموتور
(rpm)
توان
(kw)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز خروجی
(اینچ)
مدل FKV 65 11.4 T
1450
1.1
9.1
47
2.1/2
مدل FKV 65 30.2 T
2900
3
21.1
55
2.1/2
مدل FKV 65 40.2 T
2900
4
27.2
72
2.1/2
مدل FKV 80 22.4 T
1450
1.1
11.5
72
3
مدل FKV 80 40.4 T
1450
1.1
17.5
84
3
مدل FKV 80 40.2 T
2900
4
22.1
72
3
مدل FKV 80 60.2 T
2900
6
29.1
72
3
مدل FKV 80 75.2 T
2900
7.5
32.1
96
3
مدل FKV 80 92.2 T
2900
9.2
35.9
96
3
مدل FKV 80 110.2 T
2900
11
40.9
108
3
مدل FKV 100 30.4 T
1450
3
11.8
90
4
مدل FKV 100 40.4 T
1450
4
14
105
4
مدل FKV 100 55.4 T
1450
5.5
15.98
126
4
مدل FKV 100 75.4 T
1450
7.5
19
144
4
پمپ لجن کش داب FKC،FKV0
پمپ لجن کش داب FKC،FKV_thumb_0

کالاهای مشابه