پمپ لجن کش پنتاکس DG

الکتروپمپ لجن کش چدنی پنتاکس سری DG

انواع مدل ها : 

 • پمپ لجن کش Pentax مدل DG 80/2 G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز    
  توان(W) : 1050
  حداکثر هد(m) : 8.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 15
  سایز خروجی(اینچ) : 2

 • پمپ لجن کش Pentax مدل DG 100
  برق مصرفی : تک فاز 
  توان(W) : 1350
  حداکثر هد(m) : 10.4
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز خروجی(اینچ) :11/2

 • پمپ لجن کش Pentax مدل DG 100 G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز 
  توان(W) : 1350
  حداکثر هد(m) : 10.4
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز خروجی(اینچ) :11/2

 • پمپ لجن کش Pentax مدل DG 100/2
  برق مصرفی : تک فاز 
  توان(W) : 1350
  حداکثر هد(m) : 10.4
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز خروجی(اینچ) :11/2

 • پمپ لجن کش Pentax مدل DG 100/2 G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز 
  توان(W) : 1350
  حداکثر هد(m) : 10.4
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز خروجی(اینچ) :11/2

پمپ لجن کش پنتاکس DG0
پمپ لجن کش پنتاکس DG1
پمپ لجن کش پنتاکس DG_thumb_0
پمپ لجن کش پنتاکس DG_thumb_1

کالاهای مشابه