پمپ لجن کش پنتاکس DMT

پمپ لجن کش پنتاکس سری DMT ( ایتالیا )

انواع مدل ها : 

 • پمپ لجن کش Pentax مدل DMT 210    
  برق مصرفی : سه فاز    
  توان(hp) : 2 اسب
  سرعت موتور(rpm) : 2900    
  حداکثر هد(m) : 19.9
  حداکثر دبی(m3/h) : 60
  سایز خروجی(اینچ) : 21/2

 • پمپ لجن کش Pentax مدل DMT 300-4
  برق مصرفی : سه فاز 
  توان(hp) : 3 اسب
  سرعت موتور(rpm) : 1450
  حداکثر هد(m) : 12.6
  حداکثر دبی(m3/h) : 90
  سایز خروجی(اینچ) : 4

 • پمپ لجن کش Pentax مدل DMT 310
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(hp) : 3 اسب
  سرعت موتور(rpm) : 2900
  حداکثر هد(m) : 23.9
  حداکثر دبی(m3/h) : 66
  سایز خروجی(اینچ) : 21/2

 • پمپ لجن کش Pentax مدل DMT 550-4
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(hp) : 5.5 اسب
  سرعت موتور(rpm) : 1450
  حداکثر هد(m) : 14.7
  حداکثر دبی(m3/h) : 180
  سایز خروجی(اینچ) : 4 

 • پمپ لجن کش Pentax مدل DMT 560
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(hp) : 5.5 اسب
  سرعت موتور(rpm) : 2900
  حداکثر هد(m) : 29.1
  حداکثر دبی(m3/h) : 78
  سایز خروجی(اینچ) : 3

 • پمپ لجن کش Pentax مدل DMT 1000
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(hp) : 10 اسب
  سرعت موتور(rpm) : 2900
  حداکثر هد(m) : 34.9
  حداکثر دبی(m3/h) : 144
  سایز خروجی(اینچ) : 3

پمپ لجن کش پنتاکس DMT0
پمپ لجن کش پنتاکس DMT1
پمپ لجن کش پنتاکس DMT_thumb_0
پمپ لجن کش پنتاکس DMT_thumb_1

کالاهای مشابه