آژیر آدرس پذیر Teletek

آژیر آدرس پذیر Teletek

Siren Sounder Addressable Fire Alarm System

انواع مدل های آژیر اعلام حریق آدرس پذیر شرکت تله تک : 

  • SensoIRIS WSOU
  • SensoIRIS WSOU IS
آژیر آدرس پذیر Teletek0
آژیر آدرس پذیر Teletek_thumb_0