آژیر اعلام حریق بیسیم Apollo

آژیر اعلام حریق بیسیم Apollo

XPANDER OPEN-AREA SOUNDER

انواع مدل های آژیرهای وایرلس آپولو :

  • XPA-CB-14001-APO  قرمز 
  • XPA-CB-14002-APO  سفید 

  

آژیر اعلام حریق بیسیم Apollo0
آژیر اعلام حریق بیسیم Apollo1
آژیر اعلام حریق بیسیم Apollo2
آژیر اعلام حریق بیسیم Apollo_thumb_0
آژیر اعلام حریق بیسیم Apollo_thumb_1
آژیر اعلام حریق بیسیم Apollo_thumb_2