آژیر اعلام حریق Apollo

آژیر اعلام حریق Apollo متعارف 

مدل :

  • CONVENTIONAL OPEN-AREA SOUNDER - RED BODY 29600-322
آژیر اعلام حریق Apollo0
آژیر اعلام حریق Apollo_thumb_0