آژیر اعلام حریق آدرس پذیر زتا

آژیر اعلام حریق آدرس پذیر زتا سری Xtratone

مدل ها : 

  • MKII-AXT/R  :  Xtratone Addressable Wall Sounder, Red
  • MKII-AXT/W  :  Xtratone Addressable Wall Sounder, White
آژیر اعلام حریق آدرس پذیر زتا 0
آژیر اعلام حریق آدرس پذیر زتا _thumb_0