آژیر مقاوم در برابر شعله زتا

آژیر مقاوم در برابر شعله زتا ( متعارف )

مدل ها : 

  • ZTSR/EXD24  :  Flame Proof Siren (24V DC)
  • ZTSR/EXD230  :  Flame Proof Siren (230V AC)
آژیر مقاوم در برابر شعله زتا0
آژیر مقاوم در برابر شعله زتا1
آژیر مقاوم در برابر شعله زتا2
آژیر مقاوم در برابر شعله زتا_thumb_0
آژیر مقاوم در برابر شعله زتا_thumb_1
آژیر مقاوم در برابر شعله زتا_thumb_2