لجن کش شیمجه WQ

الکتروپمپ لجن کش شیمجه چین سری QW

انواع مدل ها :

 • SHIMGE مدل WQ 9-22-2.2 L1
  26 متری
  2 اینچ 
 • SHIMGE مدل WQ 15-30-3 L3
  33 متری 
  2.1/2 اینچ 
 • SHIMGE مدل WQ 50-10-3 L3
  18.5 متری 
  3 اینچ 
 • SHIMGE مدل WQ 40-15-4 L1
  22 متری
  4 اینچ 
 • SHIMGE مدل WQ 65-15-5.5 L1
  27 متری
  4 اینچ 
 • SHIMGE مدل WQ 65-20-7.5 L1
  27.5 متری 
  4 اینچ 

لجن کش شیمجه WQ0
لجن کش شیمجه WQ_thumb_0

کالاهای مشابه