پمپ سیرکولاتور شیمجه XP

پمپ خطی سیرکولاتور شیمجه سری XP

انواع مدل ها : 

 • مدل XP40-9F-250

  تکفاز و تک دور
  حداکثر آبدهی : 62 GPM
  قابل ارائه با بدنه برنجی و برنج لعاب کاری شده
  سایز اتصالات : 2
  حداکثر فشار کاری : 10 bar

 • مدل XP40-12F-250

  تکفاز و تک دور
  حداکثر آبدهی : 62 GPM
  قابل ارائه با بدنه برنجی و برنج لعاب کاری شده
  سایز اتصالات : 2
  حداکثر فشار کاری : 10 bar
 •  
 • مدل XP40-16F-250

  تکفاز و تک دور
  حداکثر آبدهی : 67 GPM
  قابل ارائه با بدنه برنجی و برنج لعاب کاری شده
  سایز اتصالات : 2
  حداکثر فشار کاری : 10 bar

 • مدل XP40-18F-250

  حداکثر فشار کاری : 10 bar
  تکفاز و تک دور
  حداکثر آبدهی : 67 GPM
  قابل ارائه با بدنه برنجی و برنج لعاب کاری شده
  سایز اتصالات : 2
 •  
 • مدل XP50-9F-280

  تکفاز و تک دور
  حداکثر آبدهی : 80 GPM
  قابل ارائه با بدنه برنجی و برنج لعاب کاری شده
  حداکثر فشار کاری : 10 bar
  سایز اتصالات : 2

 • مدل XP50-12F-280

  تکفاز و تک دور
  حداکثر آبدهی : 98 GPM
  قابل ارائه با بدنه برنجی و برنج لعاب کاری شده
  حداکثر فشار کاری : 10 bar
  سایز اتصالات : 2

 • مدل XP50-16F-280

  تکفاز و تک دور
  حداکثر آبدهی : 101 GPM
  قابل ارائه با بدنه برنجی و برنج لعاب کاری شده
  حداکثر فشار کاری : 10 bar
  سایز اتصالات : 2

 • مدل XP65-9F-300

  تکفاز و تک دور
  حداکثر آبدهی : 135 GPM
  قابل ارائه با بدنه برنجی و برنج لعاب کاری شده
  حداکثر فشار کاری : 10 bar
  سایز اتصالات : 2

 • مدل XP65-12F-300

  تکفاز و تک دور
  حداکثر آبدهی : 135 GPM
  قابل ارائه با بدنه برنجی و برنج لعاب کاری شده
  سایز اتصالات : 1/2 2
  حداکثر فشار کاری : 10 bar

 

پمپ سیرکولاتور شیمجه XP0
پمپ سیرکولاتور شیمجه XP_thumb_0

کالاهای مشابه