پمپ آب بی صدا خانگی شیمجه PZ

الکتروپمپ آبرسانی خانگی شیمجه سری PZ

انواع مدل ها :

 • پمپ بی صدا SHIMGE مدل PZ125
  0.17 اسب 
 • پمپ بی صدا SHIMGE مدل PZ250
  0.34 اسب 
 • پمپ بی صدا SHIMGE مدل PZ370
  0.5 اسب 
 • پمپ بی صدا SHIMGE مدل PZ550
  0.75 اسب 
 • پمپ بی صدا SHIMGE مدل PZ750
  1 اسب 

پمپ آب بی صدا خانگی شیمجه PZ0
پمپ آب بی صدا خانگی شیمجه PZ_thumb_0

کالاهای مشابه