پمپ شناور استیل شیمجه 3SEm-T

الکتروپمپ شناور بدنه استیل پروانه پلیمری شیمجه سری 3SEm-T

انواع مدل ها : 

SHIMGE مدل 3SEm 2.5/10T ( 0.5 اسب )
SHIMGE مدل 3SEm 2.5/15T
( 0.75 اسب )
SHIMGE مدل 3SEm 2.5/20T
( 1 اسب )

پمپ شناور استیل شیمجه 3SEm-T0
پمپ شناور استیل شیمجه 3SEm-T_thumb_0

کالاهای مشابه